การเมือง

รู้ก่อนเลือก! เตรียมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 8 โมงเช้า-5 โมงเย็น จัดคูหาพิเศษคนติดโควิด

โดย thichaphat_d

22 พ.ค. 2565

31 views

วันนี้ 22 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. มีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ หรือ ส.ก. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก็มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะออกไปใช้สิทธิ ให้เตรียมตัวให้พร้อมและระมัดระวังอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

โดยก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน เช่น ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เมื่อไปถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ ให้ตรวจดูรายชื่อและลำดับที่ติดไว้หน้าหน่วย

ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการหน่วยเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ รับบัตรเลือกตั้ง คือ บัตรสีน้ำตาล สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบัตรสีชมพู สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนั้นให้ตรวจสอบให้ดีว่า เรามีสิทธิเลือกตั้งใดบ้าง

เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร เข้าคู่หา กากบาทในช่องทำเครื่องหมาย เลือกเพียง 1 คน หรือหากไม่ต้องการเลือกใคร ก็กากบาทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้ว พับบัตรเลือกตั้งตามรอยเดิม แล้วนำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตัวเอง

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและบุคลากรสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งทั้ง 50 เขต ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส รอบคอบ รวดเร็วและถูกต้อง เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคน อาจมีสิทธิเลือกผู้ว่า ฯ ได้อย่างเดียว

โดยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 4,402,941 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. จำนวน 4,357,097 คน ซึ่ง กทม.ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 70

สำหรับการนับคะแนน และการรายงานผลคะแนน จะนับพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้ว่า ฯ กทม. และส.ก. นับที่หน่วยเลือกตั้ง เมื่อแต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้นำหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้ง และแบบรายงานผลการเลือกตั้ง มาส่งที่สำนักงานเขต

โดยจะมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วย ผ่านระบบประมวลผลคะแนน แล้วส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่่ เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของทั้ง 50 เขต ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง

ปลัด กทม. ยังเตือนผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ ให้ระมัดระวัง อย่าถ่ายภาพบัตรลงคะแนน / ห้ามเซลฟี่ในหน่วยเลือกตั้ง / ไม่กาบัตรลงคะแนนอย่างรุนแรงจนกระดาษขาด

ด้านนายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า การประมวลผลเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม.และส.ก. จะเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมย้ำว่า ระบบการนับคะแนนได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาไฟดับหรือไฟตก พราะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสแตนบายรอแก้ไขทันที หากมีหน่วยเลือกตั้งใดได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ก็สามารถเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งได้ ในกรณีจำเป็น

และเชื่อว่าสภาพอากาศไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการออกมาใช้สิทธิของประชาชน รวมทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังขยายเวลาปิดหีบเพิ่มจากเดิม เป็น 9 ชั่วโมง คือ ปิดหีบในเวลา 17.00 น. ประชาชนสามารถเลือกเวลาออกมาใช้สิทธิได้ตามสะดวก รวมทั้งกลุ่มผู้พิการ จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก โดยมีการบันทึกหลักฐานไว้ชัดเจน

ส่วนกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะจัดสถานที่แยกไว้ให้ลงคะแนนได้ด้วย เชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม.ครั้งนี้ ประชาชนจะตื่นตัวออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก

คุณอาจสนใจ

Related News