เลือกตั้งและการเมือง

อย่าอ้าง ไม้เรียวสร้างชาติ! ‘วิโรจน์’ ไล่ไปหาสถิติ ‘ไม้เรียว’ ทำเด็กเสียผู้เสียคน มาเทียบบ้าง

โดย thichaphat_d

11 ก.ค. 2567

94 views

‘วิโรจน์’ ไล่ไปหาสถิติ ‘ไม้เรียว’ ทำให้เด็กเสียผู้เสียคนมาเทียบบ้าง ไม่ใช้อ้าง “ไม้เรียวสร้างชาติ” อัดสร้างแต่ความบอบช้ำ บอกผู้ใหญ่ชอบตี แปลว่าไม่มีกุศโลบายเชิงบวกพัฒนาเด็ก

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1567 (2) เกี่ยวกับการลงโทษเด็ก ที่เสนอโดยนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะเป็นผู้เสนอ ภายหลังเสนอหลักการ มี สส. อภิปรายอย่างกว้างขวาง

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายสนับสนุนว่า ถ้าติดตามข่าวจะรู้ดีว่า เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวภัยต่อสังคมเกิดขึ้น พอนักข่าวเอาไมค์ไปถามพ่อแม่ หลายครั้งได้รับคำตอบว่า “ลูกฉันเป็นคนดี” ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาทำเรื่องแบบนี้ ที่ผ่านมาไม่เคยสอนลูกแบบนั้นเลย แท้จริงแล้วลูกคุณเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วแต่เป็นลับหลังมาโดยตลอด โดยที่คุณไม่รู้ ตนยืนยันว่าการลงโทษด้วยการตี ไม่สามารถสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ แต่เป็นการสะท้อนว่าผู้ใหญ่คนนั้นมีความคิดที่มักง่าย ไม่สามารถหากุศโลบายเชิงบวกในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับเด็กได้

แล้วประเด็นที่บอกว่าไม้เรียวสร้างชาติ รู้ได้อย่างไรว่าไม้เรียวสร้างเขาขึ้นมา แล้วที่ไปตีจนเสียผู้เสียคน ทำไมไม่ทำสถิติมารับผิดชอบบ้าง อย่าพูดมักง่าย ไม้เรียวไม่ได้สร้างชาติ สร้างแต่ความบอบช้ำ อย่าขโมยความสำเร็จของเด็ก แล้วไปเครดิตไม้เรียว

คุณอาจสนใจ

Related News