เลือกตั้งและการเมือง

เปิดร่าง พ.ร.บ.งบ68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท เพิ่มเกือบ 3 แสนล้าน

โดย olan_l

19 มิ.ย. 2567

44 views


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 วาระแรก ระหว่าง 19 - 21 มิ.ย.นี้ เป็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากกรอบวงเงิน 3,752,700 ล้านบาท ( สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยล้านบาท หรือ 3.75 ล้านล้าน )- วงเงินงบประมาณ 3,752,700 ล้านบาท ในปี 2568 เพิ่มขึ้น จากปี 2567 มากถึง 272,700 ล้านบาท- ในจำนวนนี้ตั้งเป็น งบกลาง มากถึง 805,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 มากถึง 190,801.6 ล้านบาท


ที่เพิ่มขึ้นเพราะ มีการจัดงบไว้สำหรับ ค่าใช้จ่ายเพื่อตระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จำนวน 152,700 ล้านบาท (นั้นก็คือเอาไว้ใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต) ที่ฝ่ายค้าน วิจารณ์ว่าเป็นการเอางบมาซุกไว้ ในงบกลาง ซึ่งเป็นงบที่อยู่ในอำนาจของรัฐบาล ในการเบิกจ่ายไปดูงบรายกระทรวง เรียกได้ว่าได้รับการจัดสรรงบเพิ่มจากปี 2567 เกือบทุกกระทรวง มีกระทรวงเดียวคือ กระทรวงมหาดไทย ที่ลดลง แต่ยังติดอยู่ในกระทรวง 5 อันดับ ขอจัดสรรงบสูงสุด5 อันดับกระทรวง ที่มีการเสนอจัดสรรงบสูงสุด ได้แก่1. กระทรวงการคลัง 390,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 67 จำนวน 63,294 ล้านบาท2. กระทรวงศึกษาธิการ 340,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 67 จำนวน 12,413 ล้านบาท3.กระทรวงมหาดไทย 294,863 ล้านบาท ลดลงจากปี 67 จำนวน 56,732 ล้านบาท4.กระทรวงกลาโหม 200,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 67 จำนวน 5,179 ล้านบาท5. กระทรวงคมนาคม 193,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 67 จำนวน 10,338 ล้านบาท

การประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบปี 2568 วาระแรก นี้พิจารณา 3 วัน 19-21 มิ.ย.นี้ เมื่อผ่านวาระแรกแล้ว ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ลงลึกในแต่ละหน่วยงาน กลับเข้าสู่การพิจารณา ของ สภาฯ อีกครั้ง ในการพิจารณา วาระ 2 -3 ช่วงเดือน ต้นเดือนกันยายนคอลัมน์ : ใต้เตียงการเมือง


แท็กที่เกี่ยวข้อง  ใต้เตียงการเมือง

คุณอาจสนใจ