เลือกตั้งและการเมือง

‘ณัฏฐ์ชนน’ ลั่นกลางสภา ปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ เผย ‘ภูมิใจไทย’ เตรียมอภิปราย พ.ร.บ.งบ 68 ชำแหละ 8 จุดอ่อน ระบบการศึกษาไทย

โดย olan_l

19 มิ.ย. 2567

26 views

วันนี้ (19 มิ.ย.) นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยประกาศว่า พรรคภูมิใจไทยมีความเห็นว่าประเทศเรายังมีปัญหาอยู่หลายด้าน จึงจะต้องทำเป็นนโยบาย "ปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ" โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการศึกษามองว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยยังไม่คืบหน้า และยังไม่ตอบโจทย์ ต้องแก้ปัญหาให้ทุกมิติมากกว่านี้ ซึ่งปัญหาการศึกษาของไทยมีอยู่ 8 ข้อหลักคือ 1. ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษา 2. ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3.หลักสูตรเน้นการท่องจํามากกว่าการคิดวิเคราะห์ 4.หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่สูง สร้างหนี้สินให้กับผู้ปกครอง 6.โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาองค์ความรู้ที่มีไม่ทันสมัย 7.เด็กเรียนจบไม่ตรงกับสายที่ทำงาน 8.โอกาสที่จบการศึกษาก่อนเวลาน้อย

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า สมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีกหลายท่านจะอภิปรายสนับสนุนในประเด็นนี้ พร้อมฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และนายกรัฐมนตรี ให้การสนับสนุนนโยบายปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ อีกด้วย  คุณอาจสนใจ

Related News