เลือกตั้งและการเมือง

‘ไตรศุลี’ นำคณะสื่อ ลุยศรีสะเกษ ติดตามขับเคลื่อนนโยบายรบ.-ภารกิจก.มหาดไทย

โดย attayuth_b

7 มี.ค. 2567

17 views

วันนี้ (7 มี.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับเมตตาจากพระอธิการไพรวัลย์ เตชวโร เจ้าคณะตำบลจาน เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายยอดยิ่ง ไกรษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ น.ส.ไตรศุลีฯ ได้ร่วมรับชมการแสดงชุด "บ้านจานถิ่นฐานหลวงปู่หมุน" และนำคณะกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอื่น ๆ ผู้ร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระเถระชื่อดังหลายรูป และออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งท่านได้มรณภาพในปี 2546 สิริอายุได้ 109 ปี 87 พรรษา สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางมาสักการะท่านอย่างไม่ขาดสายกระทั่งปัจจุบัน

จากนั้น ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป "การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะและธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้าน ร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน) และจำหน่ายขยะเป็นรายได้ของครอบครัว นอกจากนี้การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน ยังสามารถแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่ป่าสาธารณะ ทำให้เกิดการเสริมสร้างจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน จนทำให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าสาธารณะในพื้นที่ถูกแปรสภาพเป็นพื้นที่รวมพันธุ์พืชสมุนไพรนานาชนิดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ ต้นเกียงปืน ต้นรากสามสิบ ต้นอบเชย และลดปัญหาน้ำขังซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก และยังได้มีการขยายผลไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ตลอดจนถึงการเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ และจังหวัดอื่น ๆ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ กระเทียม หอมแดงศรีสะเกษ หน่อไม้ดอง พืชผักสวนครัว

น.ส.ไตรศุลีฯ กล่าวว่า การนำสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2567 นี้ ซึ่งอำเภอกันทรารมย์ เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนมีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยความรู้รักสามัคคี มีของดีในพื้นที่มากมาย โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร มีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริ Sustainable Fashion ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากพืชในพื้นที่ และในบริเวณพื้นที่ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามพระดำริ "หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)"

"ขอขอบคุณสื่อมวลชน ที่ร่วมลงพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืน และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสิ่งที่ดีของอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจะได้ร่วมกัน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้พี่น้องประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า" ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย" น.ส.ไตรศุลีฯ กล่าวคุณอาจสนใจ

Related News