เลือกตั้งและการเมือง

‘นิด้าโพล’ ชี้ส่วนใหญ่หนุน ‘อภิสิทธิ์’ นั่งหัวหน้า ปชป. ไม่เห็นด้วยร่วมรัฐบาล ‘เพื่อไทย’

โดย chutikan_o

13 ส.ค. 2566

120 views

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “เรื่องวุ่นๆ ของพรรคประชาธิปัตย์” ส่วนใหญ่ หนุน ‘อภิสิทธิ์’ นั่งหัวหน้าพรรค ไม่เห็นด้วยร่วมรัฐบาลเพื่อไทย ‘เฉลิมชัย - เดชอิศม์’ ตกชั้น


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเรื่องวุ่นๆ ของพรรคประชาธิปัตย์


จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 58.63 ระบุว่า ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์

- รองลงมา ร้อยละ 31.91 ระบุว่า เคยเลือก แต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566

- ร้อยละ 9.31 ระบุว่า เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566

- และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย


ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป พบว่า

- อันดับ 1 ร้อยละ 37.48 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

- อันดับ 2 ร้อยละ 24.43 ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย

- อันดับ 3 ร้อยละ 9.85 ระบุว่าเป็น ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้)

- อันดับ 4 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น น.ส.วทันยา บุนนาค (มาดามเดียร์)

- อันดับ 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

- อันดับ 6 ร้อยละ 2.90 ระบุว่าเป็น ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

- อันดับ 7 ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็น นายอลงกรณ์ พลบุตร

- อันดับ 8 ร้อยละ 1.76 ระบุว่าเป็น นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

- อันดับ 9 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น นายนราพัฒน์ แก้วทอง

- ร้อยละ 1.46 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน นายเดชอิศม์ ขาวทอง นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และนายสาธิต ปิตุเตชะ

- และร้อยละ 10.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนหากพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทย พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 44.96 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

- รองลงมา ร้อยละ 19.54 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

- ร้อยละ 18.70 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

- ร้อยละ 16.18 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

และร้อยละ 0.62 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
คุณอาจสนใจ

Related News