เลือกตั้งและการเมือง

รองนายกฯ “ดอน” ขนภาครัฐ-เอกชน ไทย ร่วม 40 ชีวิต เยือนซาอุฯ ยกระดับความร่วมมือเพิ่มขึ้น ทั้งด้าน พลังงาน - การท่องเที่ยว

โดย JitrarutP

9 มิ.ย. 2566

51 views

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2566 ตามคำเชิญของนายคอลิด บิน อับดุลอะซีซ อัลฟาลิห์ (Khalid bin Abdulaziz Al-Falih) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย การเยือนดังกล่าวมีขึ้นเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีภายหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต และเพื่อส่งเสริมและต่อยอดความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การเยือนในครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนชั้นนำกว่า 40 คนร่วมเดินทางด้วย
โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Agency of Thailand: EGAT) ผู้บริหารจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และผู้แทนของบริษัทเอกชน อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย ที่กระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความพึงพอใจกับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ การค้าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายที่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วตลอดช่วง 16 เดือนที่ผ่านมาภายหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปกติโดยสมบูรณ์
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางยุทธศาสตร์ร่วมกันในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ฯลฯ โดยใช้ประโยชน์จากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย (Saudi - Thai Coordination Council: STCC)

อีกทั้งเห็นชอบที่จะให้มีการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงแนวทางการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ผ่านการจัดการฝึกอบรมร่วมกัน อาทิ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและเวทีโลกที่อยู่ในความสนใจร่วมกันด้วย

ต่อมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะฯ พบหารือกับนายอับดุลเราะห์มาน อัลฟากีห์ (Abdulrahman Alfageeh) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ และปุ๋ยรายใหญ่ของโลก SABIC ประกอบธุรกิจกับไทยมายาวนานกว่า 40 ปี และมีส่วนสำคัญในสนับสนุนการแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพงและขาดตลาดในไทยในช่วงปีที่ผ่านมา

ในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในระยะต่อไป โดย SABIC ให้ความสนใจกับศักยภาพและโอกาสการร่วมทุนกับไทยในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมคุณอาจสนใจ

Related News