เลือกตั้งและการเมือง

ไปรษณีย์ตีกลับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า จาก 'มุกดาหาร-มหาสารคาม' ส่งผิดจังหวัดมา 'ขอนแก่น'

โดย nut_p

12 พ.ค. 2566

82 views

ขอนแก่นตีกลับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าส่งมาผิดจังหวัด หลังพบมีบัตรเลือกตั้งจากมุกดาหารและมหาสารคาม มาที่ขอนแก่น เขต 1 'วิทยา' ย้ำชัด หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยพร้อมจัดการเลือกตั้งแล้ว พร้อมตั้งหน่วยนับคะแนนล่วงหน้าเพิ่มอีก 11 หน่วย เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 12 พ.ค.2566 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.ขอนแก่น เขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 และเจ้าหน้าที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ทำการรับมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ซึ่ง บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการส่งมอบให้กับ กกต.เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง ของ จ.ขอนแก่น แล้วในวันนี้โดยทันทีที่รถไปรษณีย์มาถึง เจ้าหน้าที่ กกต.ขอนแก่น เขต 1 ได้ทำการตรวจนับบัตรลงคะแนนทั้งหมด ที่ได้รับการส่งมอบรวม 8,149 ใบ แยกเป็นบัตรเลือกตั้งนอกเขต 7,598 ใบ บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 551 ใบ โดยที่ กกต.ขอนแก่น เขต 1 ได้ทำการตั้งหน่วยนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมด 11 หน่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้มาทำการตรวจนับบัตรเลือกตั้งที่จัดส่งมาซึ่งกำหนดให้นับหน่วยละ 800 ใบ และให้มีการตรวจสอบรายละเอียดบัตรเลือกตั้งที่บรรจุมาในซองว่าตรงกับเขต และจังหวัดหรือลงรหัสเลขที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจากากรตรวจสอบพบว่า มีบัตรเลือกตั้งของ จ.มุกดาหาร เขต 1, จ.มหาสารคาม เขต 1 และบัตรเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น ไม่ลงเขต ปะปนมาด้วย จึงทำการคัดแยกและส่งให้กับไปรษณีย์ทำการส่งกลับไปในพื้นที่ที่ระบุไว้ในหน้าซองอย่างถูกต้องต่อไปนายวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมการและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 ในภาพรวมพร้อมแล้วทั้งหมด ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 129,625 คน โดยได้กำหนดให้มีหน่วยเลือกจั้งทั้งสิ้น 178 หน่วย ประกอบด้วย ต.พระลับ อ.เมือง 22 หน่วย ต.เมืองเก่า อ.เมือง 27 หน่วยและ เขตเทศบาลนครขอนแก่น 129 หน่วยโดยในวันพรุ่งนี้ (13 พ.ค.) กรรมการประจำหน่วยทั้ง 178 หน่วย จะมาทำการเบิกอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งทั้งหมด เพื่อนำกลับไปจัดเตรียมสถานที่และดำเนินการตามขั้นตอนที่ กกต. ได้มีการซักซ้อม และทำความเข้าใจในหลักวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ไปแล้ว"มั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้ง นี้ภาพรวมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่ กกต.กลางกำหนด จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุด ซึ่งในการนับคะแนนนั้น ทั้ง 178 หน่วยเลือกตั้ง จะทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันที หลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. โดยจะนับคะแนนพร้อมกัน ทั้งบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เช่นเดียวกันกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรซึ่งได้กำหนดหน่วยนับคะแนนเพิ่มมาอีก 11 หน่วย ซึ่งจะทำการนับคะแนนพร้อมกัน และทันทีที่นับคะแนนเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้งจะบันทึกข้อมูลในใบรายงานที่ กกต.กำหนด และทำการส่งใบคะแนนดังกล่าวมาให้กับทาง กกต. เพื่อประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตามขั้นตอนต่อไป"

คุณอาจสนใจ

Related News