เลือกตั้งและการเมือง

‘ศุภชัย’ จี้ กกต. ตรวจสอบ กก.อิสลามกระบี่ ร่อนจดหมายหนุนพรรคการเมือง

โดย attayuth_b

11 พ.ค. 2566

210 views

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยนำภาพเอกสารของ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดกระบี่ ที่ กอจ.กบ.072/2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ลงนามโดย อัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ โดยส่งไปที่อิหม่ามทุกมัสยิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่  พร้อมแนบเอกสาร คุตะบะฮ์วันศุกร์ เรื่องข้อพึงสังวรการเลือกตั้งในมิติอิสลาม  1 ฉบับ มีข้อความว่า เพื่อให้สัปปุรุษทุกท่านที่มีอายุครบ 18 ปีขึ้นไป ได้ปฏิบัติตามกฎหมายไปใช้สิทธิ์กันอย่างทั่วถึงทุกคน และให้หลีกเลี่ยงการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือทุกคนสนับสนุนพรรคการเมืองมุสลิม คือพรรคประชาชาติ หมายเลข 11 อย่างพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

นายศุภชัย ระบุว่า วันนี้ได้รับข้อมูลดังที่ปรากฏตามเอกสารที่โพสต์แล้วน่าตกใจยิ่ง เพราะหากเป็นจริงการกระทำของท่านย่อมทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศที่ท่านได้รับในตำแหน่งโดยเฉพาะ และการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่อำนาจตามกฎหมาย และประการสำคัญท่านกำลังทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมัสยิดใดไปดำเนินการดังกล่าวก็ย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเช่นกันจึงขอคณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็ว

“ผมขอเรียกร้องมายังทุกจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จะกระทำผิดในลักษณะนี้ขอจงยุติการกระทำเสีย การเทศนาธรรมของมุสลิมในการละหมาดวันศุกร์เป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าต่อมุสลิมที่ไปร่วมกันละหมาด จึงไม่ควรนำเรื่องการเมืองไปแปดเปื้อนอันมิใช่หลักการอิสลามที่จะกระทำ”

คุณอาจสนใจ

Related News