เลือกตั้งและการเมือง

กกต. ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด

โดย parichat_p

25 เม.ย. 2566

236 views

กกต.ขอความร่วมมือจากนายจ้าง-สถานประกอบการ ให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พ.ค. และ 14 พ.ค.นี้ โดยไม่นับเป็นวันหยุดหรือวันลา หากด้านนายจ้างฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


วันนี้(25 เม.ย.66) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการอนุญาตให้ลูกจ้าง เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ ณ สถานที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งขอใช้สิทธิ์ไว้ หรือเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้ ที่เลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่


ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดด้วยแล้ว


ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมาตรา 142 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควร ต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญซาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณอาจสนใจ

Related News