เลือกตั้งและการเมือง

“ไทย” โชว์ศักยภาพดิจิทัล ในการประชุมนานาชาติ ที่สเปน ยกระดับเทคโนโลยี AI พัฒนาประเทศ

โดย nicharee_m

28 ก.พ. 2566

5 views

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม GSMA Ministerial Programme ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 2566 เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Mobile World Congress 2023 (MWC2023) นับเป็นงานประชุมนานาชาติและนิทรรศการด้านการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วม การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ในหัวข้อ Innovation underpins the creation of new digital products and services and their application in the digital economy ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ GSMA ให้กล่าวปาฐกถาเเสดงความเห็นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของไทย ได้นำเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น Digital Thailand และกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีปัจจุบันที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อาทิ เทคโนโลยี Big Data, AI และ Blockchain

นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่โครงการที่สำคัญของไทยที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน อาทิ Smart City Thailand และ Thailand Digital Valley รวมถึงเน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปราม Online scams และ แก๊งคอลเซนเตอร์

โดยในช่วงบ่าย Mr. Sigve Brekke CEO ของ บริษัท เทเลนอร์ กรุ๊ป ได้ขอเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอการดำเนินงานขององค์กร และการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย และได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนภาคเอกชนมาโดยตลอด และพร้อมจะหาแนวทาง  ความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเทศไทยต่อไป


คุณอาจสนใจ

Related News