เลือกตั้งและการเมือง

“ชัชชาติ” ของบจาก สภา กทม.​9,999 ล้านบาท แก้น้ำท่วม - ซ่อมถนน

โดย attayuth_b

20 ก.พ. 2566

196 views

“ชัชชาติ” เสนอ สภา กทม.​ของบประมาณ แ 9,999,312,010 บาท   แก้น้ำท่วม - ซ่อมถนน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เสนอให้มีการพิจารณาต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครว่า ปัจจุบันมีเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานครเหลืออยู่ และมีโครงการเร่งด่วนที่จำเป็น เพื่อสนองความต้องการของประชาชน จึงต้องขออนุมัติทางสภาเพื่อสามารถนำงบประมาณดำเนินการให้โครงการต่าง ๆ ได้ โดยเสนอตั้งงบประมาณเป็นจำนวน 9,999,312,010 บาท เมื่อดูเงินสำรองที่มีอยู่เพียงพอ งบประมาณดังกล่าวดำเนินการทั้งสำนักงานและเขต

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องสำนักงานโยธาและสำนักระบายน้ำ ซึ่งมาจากการผลกระทบน้ำท่วมที่ผ่านมา รวมทั้งงานโครงสร้างต่าง ๆ ที่ไม่ลงพื้นที่เขตเยอะ โดยเฉพาะฝั่งกรุงเทพตะวันออก จะมีงบประมาณมากขึ้นเนื่องจากประชาชนขยายไปอยู่อาศัยมากขึ้น เช่น มีนบุรี คลองสามวา ลาดกระบัง เป็นต้น ซึ่งการอภิปรายในหลายครั้งที่ผ่านมา มีญัตติจาก ส.ก. แจ้งปัญหาเรื่องถนน น้ำท่วม มาก ก็จะมีงบประมาณส่วนนี้ดำเนินการได้ส่วนเขตในเมือง อาจจะไม่ค่อยได้รับการจัดสรร เพราะงบประมาณกลางปีเน้นเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คงต้องฟังทาง สภา กทม.ว่าจะมีความเห็นอย่างไร อาจจะต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

คุณอาจสนใจ

Related News