เลือกตั้งและการเมือง

‘ชวน’ ปัดตก ถอดถอน ‘ศักดิ์สยาม’ ให้ฝ่ายค้าน ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเอง

โดย attayuth_b

1 ก.พ. 2566

41 views

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค.66 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดยว่าที่ร.ต.ต.อาพันธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาฯ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาฯ  ถึงนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ ส.ส. สิ้นสุดลง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา

โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน กับคณะ ใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ร่วมกันเข้าชื่อขอให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ ส.ส. สิ้นสุดลง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากท่าน กับคณะ เห็นว่าการกระทำของนายศักดิ์สยาม เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสอง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้นำความกราบเรียนประธานสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่าการตรวจสอบสมาชิกภาพของ ส.ส. สิ้นสุดลงหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา82 ประกอบ มาตรา 101 (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (12) และการตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง

แต่เหตุแห่งการใช้สิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาฯ เพื่อขอให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้น เนื่องจากท่าน กับคณะ เห็นว่าการกระทำของนายศักดิ์สยาม เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสอง ซึ่งไม่ใช่เหตุที่รัฐธรรมนูญตามมาตราดังกล่าวได้กำหนดไว้ อันจะทำให้ประธานสภาฯ สามารถเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวท่าน กับคณะ สามารถเสนอเรื่อง ไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสามคุณอาจสนใจ

Related News