เลือกตั้งและการเมือง

พปชร.พร้อม! ‘บิ๊กป้อม’ ตั้ง 15 คกก.นโยบายพรรคลุยหาเสียง เลือก ‘ไพบูลย์’ เป็นประธาน

โดย JitrarutP

21 พ.ย. 2565

20 views

พลังประชารัฐพร้อมมาก! “บิ๊กป้อม” ตั้ง 15 คณะกรรมการนโยบายพรรค ลุยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แต่งตั้ง “ไพบูลย์” เป็นประธาน เตรียมประชุมนัดแรก 23 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ออกคำสั่งพรรคพลังประชารัฐที่ 132/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การกำหนดนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เปิดโอกาสให้ ส.ส. ของพรรค สมาชิกพรรค นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของทุกภาคส่วน

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 15 คน โดยมี นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมการ และ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายอัครวัฒน์ อัศวเหม, นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์, นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ, นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ, นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา, นายรงค์ บุญสวยขวัญ, นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ, น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์, พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์, นายสมเกียรติ ประจำวงษ์, นายบุรินทร์ สุขพิศาล, นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และ รศ.ดร.พรรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1.ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้าพรรคพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม ให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้ง นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

2.จัดให้มีการรับฟัง แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นจาก ส.ส.ของพรรค สมาชิกพรรค นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

3.จัดทำเอกสารประกอบนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรค เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

4.แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 5. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในทุกขั้นตอนต่อหัวหน้าพรรคโดยตรง 6.ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

โดยนายไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการฯ จะประชุมนัดแรก ในวันที่ 23 พ.ย. เวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา

คุณอาจสนใจ

Related News