การเมือง

กองทัพบกเปิดรับสมัคร ‘ทหารออนไลน์’ รับ 1 หมื่น บ./เดือน พร้อมสวัสดิการล้น

โดย JitrarutP

30 ส.ค. 2565

910 views

ชายไทยพร้อมไหม..? “กองทัพบก” เดินหน้าเปิดรับสมัคร “ทหารออนไลน์” มุ่งลดจำนวนการเรียกเกณฑ์ ประจำการได้ถึง 510 หน่วยทหารทั่วประเทศ รับค่าตอบแทน 10,000 บ./เดือน พร้อมสวัสดิการ – สิทธิประโยชน์ล้น

ตามที่กองทัพบกได้รับสมัครชายไทยอายุ 18 – 20 ปี และ 22 - 29 ปี เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์”ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี 2564 และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารมากจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับ สำหรับปี 2566 กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ ไปใน 3 ส่วนราชการ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพอากาศ และกองทัพบก เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้นสำหรับในส่วนของกองทัพบก ในปีนี้ยังคงเดินหน้า “ทหารออนไลน์” โดยกำหนดยอดการรับสมัครจำนวน 28,642 นาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา พร้อมขยายห้วงเวลารับสมัครนานถึง 5 เดือน ระหว่าง 29 ส.ค. 65 - 29 ม.ค.66 โดยเปิดรับสมัครชายไทยอายุ 18 - 20 ปี (เกิดปี 2546 - 2548) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและอายุ 22 - 29 ปี (เกิดปี 2537 - 2544) ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ (ใบดำ) และขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล, ภาคการเกษตร ธุรกิจ , ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในการดูแลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ตั้งใจอยากเป็นทหาร สามารถสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าประจำการในผลัดที่ 1/66 (1 พ.ค.66) ก่อนดำเนินการการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในห้วง เม.ย.66

โดยในปีนี้ยังได้เปิดรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 146 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเดิมกำหนดความสูงไว้ที่ 159 เซนติเมตร และเพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบกได้ 510 หน่วยทั่วประเทศ และยังสามารถเลือกประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 2 หน่วย และกองทัพอากาศอีก 1 หน่วยการสมัครเป็นทหารออนไลน์ ประจำปี 2566 สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชม. ทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้าน เมื่อยื่นสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกใน 2 ขั้นตอนคือ 1) การตรวจหลักฐาน วัดขนาดของร่างกายที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ได้ตลอดห้วงการรับสมัคร และขั้นตอนที่ 2) การตรวจโรคทางการแพทย์ ณ 35 มณฑลทหารบกสำหรับสิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้ สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา หากประจำการครบ 2 ปีมีสิทธิสมัครสอบในโควตาของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ถึงร้อยละ 80 ของยอดรับแต่ละปี หรือประมาณ 2,000 นายต่อปี และคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ 15 ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก รวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทน เช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ อาทิ ค่าตอบแทน 10,000 บาท / เดือน รักษาพยาบาลฟรี ส่งเสริมการศึกษาสูงขึ้น 1 ระดับ ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจ ได้ลาพักเสาร์-อาทิตย์ ถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตลอดการประจำการกองทัพจะส่งเสริมด้านสมรรถภาพร่างกาย อุดมการณ์ และการต่อยอดสู่ทหารอาชีพ

กองทัพบกมีความมุ่งหวังที่จะค้นหาผู้ที่มีใจรักในการเป็นทหารให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยปัจจุบันหน่วยทหาร หน่วยงานสัสดี กองกำลังป้องกันชายแดน รวมถึงทหารกองประจำการได้ร่วมกันเชิญชวนและให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆกับบุคคลที่สนใจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสมัคร โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ควบคู่กับการดูแลครอบครัวและบุพการี กองทัพบกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยทหารทั่วประเทศ

คุณอาจสนใจ

Related News