การเมือง

'นิด้าโพล’ เผยส่วนใหญ่ชี้นายกควรประกาศอยู่ไม่เกิน 24 ส.ค.นี้ ซ้ำเลือกตั้งครั้งหน้าไม่เอา 3 ป.

โดย chutikan_o

7 ส.ค. 2565

349 views

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” ส่วนใหญ่ชี้ นายกฯ ควรประกาศอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 24 ส.ค.นี้ ขณะที่เลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต้องการ 3 ป. มีบทบาททางการเมืองอีก
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่างเมื่อถามถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 64.25 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศว่า 8 ปี คือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 24 สิงหาคม 2565

- รองลงมา ร้อยละ 32.93 ระบุว่า นายกฯ ควรรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 8 ปี

- และร้อยละ 2.82 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  ส่วนบุคคลในกลุ่ม 3 ป. ที่ประชาชนเชื่อว่าจะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 55.18 ระบุว่า เชื่อว่าทั้ง 3 ป. จะไม่มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล

- รองลงมา ร้อยละ 27.36 ระบุว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

- ร้อยละ 24.77 ระบุว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

- ร้อยละ 19.44 ระบุว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

- และร้อยละ 5.18 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลในกลุ่ม 3 ป. ที่ประชาชนต้องการให้มีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 80.03 ระบุว่า ไม่ต้องการให้ทั้ง 3 ป. มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า

- รองลงมา ร้อยละ 14.25 ระบุว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

- ร้อยละ 7.39 ระบุว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

- ร้อยละ 7.16 ระบุว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

- และร้อยละ 1.45 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
คุณอาจสนใจ

Related News