การเมือง

‘วิโรจน์’ แฉผลงานผู้ว่าฯ คนก่อน งบสำนักระบายน้ำ กทม. 7,700 ล้าน แต่เบิกจ่ายช้า หาผู้รับเหมาไม่ได้

โดย chutikan_o

21 ก.ค. 2565

427 views

‘วิโรจน์’ แฉงบสำนักระบายน้ำ กทม. 7,700 ล้าน ผู้ว่าคนก่อนทำทิ้งไว้มีแต่โครงการใหญ่ จ้างแต่ที่ปรึกษา แต่งานด้อยคุณภาพ เบิกจ่ายช้า ทำให้สร้างไม่เสร็จ หาผู้รับเหมาไม่ได้ ย้ำ ส.ก. ก้าวไกลพร้อมเข้าไปผ่าตัดงบประมาณช่วยผู้ว่านายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Wiroj Lakkhanaadisorn - วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ข้อสังเกตถึงงบ กทม. ปี 66 ว่ามีปัญหาจำนวนมากที่ต้องเข้าไปจัดการแก้ไขเพื่อให้ผู้ว่าชัชชาติแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยได้นายวิโรจน์ กล่าวว่า หนี่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพในช่วงเวลานี้ คือการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศโลกมีความแปรปรวนเป็นพิเศษ และปัญหาน้ำท่วมแบบที่เกิดในวันนี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของปีนี้ เพราะอย่าลืมว่าเราเพิ่งผ่านวันเข้าพรรษามาแค่ไม่กี่วันหัวใจของปัญหาน้ำท่วมที่ต้องเร่งแก้ไข นอกจากเส้นเลือดใหญ่ หรือเส้นเลือดฝอยแล้ว สิ่งที่สำคัญที่เปรียบประหนึ่งกระดูกสันหลัง ก็คือ การจัดสรรงบประมาณของ กทม. ว่าถูกจัดสรร และนำไปใช้ได้อย่างตรงจุดหรือไม่พรรคก้าวไกลมีข้อสังเกตงบประมาณสำนักระบายน้ำ ปี 66 จำนวน 7,704.48 ล้านบาท ที่ผู้ว่าคนก่อนทำทิ้งไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วพบได้ว่า1. มีโครงการการก่อสร้างจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโครงการอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ โครงการสร้างพื้นรับน้ำ หรือโครงการสร้างอาคารรับน้ำสำหรับการระบาย ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ตั้งไว้ ทำให้เกิดการก่อสร้างล่าช้า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก หลายโครงการที่เลยกำหนด ผู้รับเหมาก็ทิ้งงาน งบประมาณก็ขาดแคลนไม่ต่อเนื่อง ทำให้โครงการถูกลากยาว สร้างไม่จบไม่สิ้น2. มีการตั้งโครงการก่อสร้างยักษ์ใหญ่จำนวนมาก แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ แต่ก็ตั้งงบประมาณในส่วนนี้คาเอาไว้เสมอ เหมือนกับจะล็อคสเป็ครอผู้รับเหมารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทำให้แผนการระบายน้ำไม่ถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จ ปัญหาเดิมก็ค้างอยู่อย่างนั้น3. โครงการก่อสร้างของสำนักระบายน้ำคิดแต่การทำการใหญ่ที่มีผลกระทบสูง แต่ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างการทำประชาพิจารณ์4. สำนักระบายน้ำเสียเงินจำนวนมากไปกับการจ้างที่ปรึกษาในการก่อสร้าง แถมที่ผ่านมาการตรวจรับงาน ก็มีปัญหางานด้อยคุณภาพหลุดออกมาเต็มไปหมด แต่ที่ปรึกษารายเดิมๆ ก็ยังถูกจ้างอยู่วันยังค่ำ ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแน่นอนครับว่างบประมาณเหล่านี้จะต้องถูกตัด และปรับปรุงเพื่อให้เอาไปแก้ปัญหา "เส้นเลือดฝอย" ได้อย่างตรงจุดในขณะที่ผู้ว่าชัชชาติลงไปลุยสั่งการปัญหาน้ำท่วมที่ศูนย์บัญชาการต่างๆ ณ ขณะนี้ ส.ก. ก้าวไกลทุกคน ต่างก็ลงไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งประสานการระบายน้ำในทุกพื้นที่ เช่นกัน และในวันพรุ่งนี้ ส.ก. ก้าวไกลทั้ง 13 เขต จะเข้าไปประสานงานกับสำนักงานเขตเพิ่มเติม เพื่อวางแผน และซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการระบายน้ำให้ทันต่อเหตุการณ์ และฉับไวมากขึ้นขณะนี้ กทม. กำลังพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ 66 ส.ก. ก้าวไกลทุกคน เราทำการบ้านกับงบที่เกี่ยวข้องกับงานระบายทั้งในส่วนของเขต และสำนักการระบายน้ำอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่า กทม. จะมีงบประมาณที่เพียงพอ สำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพ ให้ทุเลาลงให้ได้
คุณอาจสนใจ

Related News