การเมือง

ตร.ปฎิเสธ ใช้สปายแวร์ 'เพกาซัส' สอดเนมโทรศัพท์กลุ่มต่อต้านรัฐบาล

โดย paweena_c

18 ก.ค. 2565

82 views

ตร.ปฎิเสธ ใช้สปายแวร์ 'เพกาซัส' สอดเนมโทรศัพท์กลุ่มต่อต้านรัฐบาล

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้นำเสนอถึงประเด็น พบสปายแวร์เพกาซัส ในโทรศัพท์ของผู้เห็นต่างจากรัฐที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมว่า


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และภารกิจความมั่นคงของราชอาณาจักรรวมถึงการปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โดยการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้ให้กรอบในการดำเนินการไว้ และในส่วนของภารกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงไม่ได้มีการใช้สปายแวร์ เพื่อสอดแนมหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใดแต่อย่างใด


ซึ่งการปฎิบัติหน้าที่ด้านความมั่นจะดำเนินการพร้อมประสานงานการปฎิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานต่างประเทศมาโดยตลอดรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้มีการใช้สปายแวร์ เพื่อไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด ตามที่ได้มีการนำไปเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ และในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่ได้ให้อำนาจหน้าที่เอาไว้


คุณอาจสนใจ