การเมือง

32 องค์กรสื่อ ร่วมรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แบบ Realtime

โดย attayuth_b

18 พ.ค. 2565

41 views

โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) กรุงเทพมหานคร ว่างเว้นการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มานานกว่า 9 ปีและในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 จะมีการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. และ ส.ก. อันเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ที่สำคัญที่สุดของประเทศ

สื่อมวลชน สายข่าวและสาระ 32 องค์กร เห็นถึงความสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงได้ร่วมกันผลักดันให้เกิด โครงการสำคัญครั้งนี้ โดยจะดำเนินการ รายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม. และ ส.ก. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 อย่างไม่เป็นทางการ แบบ Realtime

โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม. และ ส.ก. 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ องค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย

-สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

-สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

-อาสาพัฒนาการเมือง และ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

-สถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กรสื่อ 32 สำนัก และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม

โดยโครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม. และ ส.ก. 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) ได้รับการผู้สนับสนุนจาก องค์กรเอกชน และภาครัฐ คือ

-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

-บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

โดยโครงการความร่วมมือครั้งนี้ จะจัดส่งอาสาสมัคร “อาสาพัฒนาการเมือง” กว่า 2,500 คน ลงทุกพื้นที่คูหาเลือกตั้ง เพื่อรายงาน ทุกๆ ผลคะแนนของ ผู้ว่า กทม. และ ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ จากทุกหน่วยเลือกตั้ง ที่มี 6,817 หน่วยเลือกตั้ง ของ กทม. แบบ Realtime ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 หลังปิดหีบ 17.00 น.
ซึ่งการรายงานผลคะแนนครั้งนี้ อาสาสมัครของเรา จะกดคะแนนแบบ Realtime ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ที่เชื่อมต่อให้กับสื่อฯ ที่ร่วมโครงการฯ (สื่อ 31 สื่อ)เพื่อเผยแพร่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เสนอต่อประชาชน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำและประการสำคัญ โครงการความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากประชาชนจะได้ทราบผลคะแนนเลือกตั้ง

ผู้ว่ากรุงเทพฯ และ ส.ก. อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ แล้ว โครงการนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการเลือกตั้ง กทม. เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนี้ ได้แจ้งให้ทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.)ในฐานะ กทม. เป็นผู้บริการจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. ได้รับทราบ และได้รับการสนับสนุนด้วยดีด้วยเห็นว่า เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการ ติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการเลือกตั้ง กทม.เพื่อให้เป็นไปอย่าง สุจริต และเที่ยงธรรม

อนึ่ง.. สื่อ 32 สังกัด ที่เข้าร่วมโครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง กทม.ฯ ประกอบด้วย... ช่อง 3 ช่อง 7 MCOT HD 30 NATION TV ThaiPBS  Thairath TV เวิร์คพอยท์ทีวี  TNN True4u PPTV GMM 25 ONE 31 AMARINTV 34 HD JKN (ช่อง 18) NBT TOP NEWS MGR THE STANDARD The MATTER,The Reporter Voice Online BRIGHT TODAY MODERNIST มติชน ข่าวสด ประชาชาติ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ Spring News 77 ข่าวเด็ด และ ไทยนิวส์
คุณอาจสนใจ

Related News