เลือกตั้งและการเมือง

จับตาคดีใหญ่สะเทือนการเมือง 18 มิ.ย.นี้ ปมร้อน ยุบก้าวไกล-ถอดนายกฯ-ทักษิณ112

โดย panwilai_c

12 มิ.ย. 2567

59 views

ปมร้อนทางการเมือง เดือนนี้ในทางการการเมืองแล้ว ถือว่าเป็นเดือนสำคัญต่ออนาคตทางการเมืองไทยก็ว่าได้ เพราะอีกเพีย ง1 สัปดาห์นับจากนี้ ก็จะเป็นวันที่ ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดพิจารณา 3 คดีสำคัญ คือ คดียุบพรรคก้าว คดีที่ 40 สว.ร้องกรณีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบานเป็นรัฐมนตรี และคำร้องเกี่ยวกับพ.ร.ป.เลือก สว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 18 มิถุนายนนอกจากนี้ วันเดียวกันนี้ ก็เป็นวันที่อัยการสูงสุดนัดส่งตัวนายทักษิณ ชินวัตร ต่อศาลหลังจากมีความเห็นสั่งฟ้องในคดีมาตรา 112 ไปแล้วเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า ที่ประชุมได้ พิจารณาคำร้อง ที่ กกต. ยื่นยุบพรรคก้าวไกล กรณีมีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองฯ และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพรรคก้าวไกล ได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้ กกต. ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป และ กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่ 18 มิถุนายนนี้ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดเผยหลังว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ กกต.ยื่นเพิ่มเติม ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกล เรื่องการยื่นคำร้องของ กกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งแสดงว่าศาลเห็นประเด็นสำคัญในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกล จึงมีการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม แต่ยังบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายศาลจะเปิดให้ไต่สวนหรือไม่ ซึ่งจะทราบเร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้าทั้งนี้พรรคก้าวไกล หวังว่าศาลจะเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดี มีการไต่สวนพยาน มีการพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่อย่างเต็มที่ และมองว่าการเปิดไต่สวนอย่างเปิดเผยย่อมดีกับทุกฝ่ายส่วนกรณีคำร้องของ 40 สว. เข้าชื่อ ขอให้ตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรี ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณี เสนอชื่อ นายพิชิต ชื่นบาน ให้ได้รับแต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้ว ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคําสั่งจําคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล เป็นบุคคลที่กระทําการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญโดย ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา มีคําสั่งให้ คู่กรณี คือ 40 สว. ผู้ร้อง และ นายเศรษฐา ผู้ถูกร้อง ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนนี้ เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป และ กําหนดนัดพิจารณาในวันที่ 18 มิถุนายน2567นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าได้มีการอภิปรายในคำร้องที่ศาลปกครองกลาง ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีรวม 2 คำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่โดยศาลฯ เห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย ได้จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน เวลา 09.30 นและวันที่ 18 มิถุนายนนี้เช่นกัน อัยการสูงสุดนัดส่งตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตีต่อศาลในวันที่ 18 มิถุนายน หลังจากมีความเห็นส่งฟ้อง ในคดี 112 ไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่า นายทักษิณ ขอเลื่อนนัดเนื่องจากแจ้งว่า ติดโควิด-19ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางไปที่จังหวัดปทุมธานี นายทักษิณก็ยืนยันว่า พร้อมจะเดินทางไปพบอัยการตามนัดแน่นอน

คุณอาจสนใจ

Related News