เลือกตั้งและการเมือง

'กก.บห.ก้าวไกล' เตรียมประชุมถกขับ 'สส.ปูอัด' พ้นพรรค หลังแถลงซ้ำเติมผู้เสียหาย เมินทำตามมติ

โดย parichat_p

5 พ.ย. 2566

61 views

พรรคก้าวไกลเตรียมประชุมเพื่อลงมติเรื่องสมาชิกพรรคถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศอีกครั้ง หลังจากพรรคเห็นว่า สส.ที่ถูกลงโทษจากพรรคในครั้งแรก ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกหรือยอมรับผิด ไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายสู่สาธารณะ โดยพรรคจะมีการประชุมระหว่างวันที่ 6- 8 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดระยอง


เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนำโดยนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรค ได้นัดประชุมและลงความเห็นต่อการแถลงข่าวของไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กรุงเทพฯ หรือ สส.ปูอัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากพรรคมีมติว่า นายไชยามพวาน กระทำการฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรง กระทําการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากมีมติให้ลงโทษด้วยการตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรค ยังได้กำหนดเงื่อนไขว่า ต้องแถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้งสามรายอย่างจริงใจต่อการกระทําผิดดังกล่าว โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 และให้ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้งสามรายโดยทางตรงและทางอ้อมโดยพลันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง


แต่จากการแถลงข่าวของนายไชยามพวาน คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่า ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการณ์ของตนเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศ อีกทั้งยังไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ ตลอดจนยังได้ก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายด้วย


คณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติว่า ให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณเพื่อดำเนินกระบวนการวินัยสมาชิกพรรคต่อไปตามข้อบังคับพรรค โดยมีบทลงโทษขั้นสูงสุด คือ การพิจารณาขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคในที่ประชุมร่วมกันระหว่างสส.และคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566


นายชัยธวัช ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ว่า หากกรรมการบริหารมีมติให้ขับออกจากพรรค จะต้องเรียกประชุม สส. ร่วมกับกรรมการบริหาร ซึ่งคาดว่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือในช่วงวันที่ 6-8 พ.ย.ที่มีการสัมมนาและประชุม ส.ส.ของพรรค ที่ จ.ระยอง


นายชัยธวัช ยอมรับว่า กรณีที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรค อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นการกระทำของ ส.ส.ในพรรค แต่คิดว่าการที่พรรคไม่ได้นิ่งเฉย รวมทั้งยังเอาจริงเอาจังโดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ และพิจารณาโทษ จะทำให้ประชาชนเห็นได้ว่า พรรคก้าวไกลไม่ได้มีวัฒนธรรมที่จะปกปิด เรื่องเหล่านี้ และมีมาตรการขั้นเด็ดขาด

คุณอาจสนใจ

Related News