เลือกตั้งและการเมือง

'วันนอร์' แจงสั่งปิดประชุมเป็นทางออกที่ดีที่สุด ชี้ต้องรอความชัดเจนจากศาลรธน.ก่อน

โดย panwilai_c

5 ส.ค. 2566

54 views

หลังจากเมื่อวานที่ มีสส.หลายคนออกไม่แสดงความผิดหวังที่ประธานรัฐสภา แจ้งปิดการประชุม หลังจากที่มีการหารือในญัตติ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เพื่อปิดสวิตสว.เลือกนายกรัฐมนตรีและสส.พรรคก้าวไกล เสนอญัตติแทรก ขอให้รัฐสภาทบทวนมติ การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำไม่ได้ เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ประชุม ต้องแจ้งสั่งปิดประชุมนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ยืนยันว่า ได้ตัดสินใจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองแล้ว หลังจากมีปัญหาการเสนอญัตติ ของนายรังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เพื่อขอทบทวน มติรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่มีการตีความข้อบังคับ ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซ้ำ ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2โดยประธานรัฐสภากล่าวว่า ต้องการชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจ เพราะมีการกล่าวหาจากบุคคลบางฝ่ายว่าประธานรีบปิดการประชุมเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ปิดสวิตช์ สว. นั้น ถือ เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะตั้งใจจะให้มีการอภิปราย ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวอย่างเต็มที่ มีการบรรจุอยู่ในวาระการประชุมเป็นวาระที่สอง และต้องการเลื่อนขึ้นมาเป็นวาระที่หนึ่ง แทนวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ยังไม่สามารถเดินหน้าดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณา แต่ยังไม่ทันได้ เลื่อนวาระดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา ทางนายรังสิมันต์ โรม กลับเสนอญัตติด่วน ขึ้นมาเพื่อทบทวน มติรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ทั้งที่เป็นมติที่ได้ดำเนินการตามข้อบังคับที่ 151 แล้ว และตามข้อบังคับ ถือเป็นมติที่เด็ดขาด ดังนั้นการขอทบทวนมติที่มีผลเด็ดขาดไปแล้วจะกระทำไม่ได้ประกอบกับเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะพิจารณาในวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งโดยปกติเมื่อเรื่องใดอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล รัฐสภาก็จะไม่พิจารณาเรื่องนั้นก่อน เพราะเป็นการใช้อำนาจของศาล ประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา 211 ระบุไว้ชัดเจน ว่าคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ถือว่าเด็ดขาด ผูกพันทุกองค์กร โดยเฉพาะรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญประธานรัฐสภากล่าวว่า หากการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติทบทวน และศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยตามหลังมาไม่ตรงกับมติของรัฐสภา จะเกิดความเสียหายกับรัฐสภา จึงควรรอให้ศาลมีความชัดเจนเรื่องนี้ แล้วค่อยนำเรื่องดังกล่าว มาพูดคุยทบทวนทีหลังได้จึงขอ ยืนยันว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้รีบหรือปิดหนี เพื่อไม่ให้ มีการอภิปรายญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 ย้ำว่าตั้งใจรอเวลาเกือบชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกเข้าประชุมได้ครบองค์ประชุม และตั้งใจจะเลื่อนวาระ แก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวที่สมาชิกพรรคก้าวไกล อยากจะอภิปรายขึ้นมาเป็นวาระแรก แต่กลายเป็นว่าสมาชิกเองกลับไม่ยอมที่จะให้เลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณา โดยการเสนอเรื่องด่วนที่ไม่ได้อยู่ในวาระขึ้นมาพิจารณาแทน ส่วนตัวยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่ก็ต้องถามเหตุผลกลับว่าทำไมสมาชิกไม่ยอมเลื่อน วาระ แก้ไขรัฐธรมนูญดังกล่าวขึ้นมา ทั้งที่ถามหลายครั้งแล้วส่วนการนัดประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งก็ต้องรอความชัดเจนของศาลรัฐธรรมนูญก่อน และจะดำเนินการให้เร็วที่สุด คาดว่าจะกำหนดการประชุมภายใน 3 วัน หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วในวันที่ 16 ดังนั้น อาจจะเป็นวันที่ 18 หรือ 19 สิงหาคมนี้

คุณอาจสนใจ

Related News