เลือกตั้งและการเมือง

'แสนสิริ' แจงกรณี 'ชูวิทย์' กล่าวหา 'เศรษฐา' ทำนิติกรรมอำพราง เลี่ยงภาษี 521 ล้าน

โดย panisa_p

3 ส.ค. 2566

131 views

วันนี้บริษัทแสนสิริ ที่นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเคยเป็นผู้บริหารสูงสุด ออกหนังสือชี้แจงหลังถูกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แถลงข่าวกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินกว่า 521 ล้านบาทนายชูวิทย์เริ่มต้นด้วยการยกประเด็นเรื่องที่ดินถนนสารสินมาอธิบาย พร้อมแสดงหลักฐานเป็นโฉนด การโอนจ่าย ธุรกรรมการจำนองที่ดิน และ แผนผังของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาแสดงที่ดินถนนสารสิน เดิมเป็นของนายพจน์ สารสิน มีการโอนให้กับทายาทจำนวนเนื้อที่ 399.7 ตารางวาและมีการซื้อขายมาตามลำดับ โดยผู้ถือครองกลุ่มสุดท้าย มีการแบ่งที่ดินตามส่วนผู้ถือหุ้นรวม 12 คนนายชูวิทย์ระบุว่าบุคคลทั้ง 12 คน ได้มีการโอนขายที่ดินให้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในลักษณะแบ่งโอนแยกรายบุคคลทั้งที่เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ซึ่งนายชูวิทย์มองว่าเพื่อเป็นการเลี่ยงภาษี พร้อมอธิบายว่าการที่จะโอนชื่อ 12 คน ใน 1 วัน ทางกฎหมายจะถือว่าเป็นคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ จะต้องไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี ภงด.90 อัตราก้าวหน้า 35% นอกเหนือจากที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินแล้ว โดยจะต้องเสียภาษีที่กรมที่ดิน 59,247,317 บาท และต้องเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดา 521,130,789.05 บาท รวมทั้งสิ้น 580,378,106.05 บาทนายชูวิทย์ระบุพฤติการณ์ของนายเศรษฐาถือว่าร่วมกันกระทำความผิดโดยการหลีกเลี่ยงภาษีให้ผู้ขาย ซึ่งเรื่องนี้คนขายที่ดินทำคนเดียวไม่ได้ เหมือนการตบมือข้างเดียวไม่ดัง เรื่องนี้ต้องมีคนซื้อ ที่มีความรู้ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์มาช่วยสนับสนุนความผิด เพราะ 12 คนถ้าโอน 12 วันก็จะไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้โดยนายชูวิทย์ ได้นำเอกสารรายการประชุมที่ระบุว่าในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุม มีลายเซ็นรับรองสำเนารายงานการประชุมถูกต้อง โดยทำรายงานการประชุมวันเดียว ฉบับเดียว แบ่งเป็น 12 คน 12 วัน ส่วนตัวมองว่า พฤติการณ์ของนายเศรษฐา จึงแสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกันกับผู้ขาย เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่จดทะเบียน หรือคณะบุคคลตามคำวินิจฉัยของสรรพากรนายชูวิทย์ ระบุว่าจะนำข้อมูลและเอกสารที่นำมาแถลงวันนี้ไปยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,ประธานรัฐสภา และ กรมสรรพากร เพื่อให้นำข้อมูลนี้ไปประกอบในการพิจารณาโหวตนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะเชื่อว่าพฤติการณ์เหล่านี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ที่ระบุว่านายกฯต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตขณะที่บริษัท แสนสิริฯ ได้ออกหนังสือแถลงการณ์ชี้แจงว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าว กำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ประกอบกับเป็นหน้าที่ตามกฏหมายของผู้ขายในการเสียภาษีอากรข้างต้นด้วย แสนสิริมีหน้าที่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกัน และรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น ไม่ได้รับรู้หรือเกี่ยวข้องในวิธีการหรือการดำเนินการใดๆ ทางภาษีอากรของผู้ขายตามที่ได้มีการกล่าวอ้างดังกล่าว และไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากการประหยัดภาษีและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในการซื้อขายที่ดินของแสนสิรินั้น นายเศรษฐา ขณะที่เป็นผู้บริหารสูงสูดและกรรมการของแสนสิริ จะมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อที่ดิน โดยพิจารณาจากตัวเลข และข้อมูลที่ทีมสรรหาที่ดินของแสนสิริได้จัดทำ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทเพื่ออนุมัติการซื้อที่ดิน และการลงทุนตามลำดับภายหลังจากที่แสนสิริได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายและวางมัดจำซื้อที่ดินไปแล้วเป็นระยะเวลาหลายเดือน ก่อนถึงกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้แจ้งความประสงค์ เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการโอนกรรมสิทธิ์และชำระราคาส่วนที่เหลือ ว่าต้องการแยกโอนเฉพาะส่วนตามรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่กรมที่ดินโดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้มีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะอากรแสตมป์ ตามที่มีการเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว และแสนสิริได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามราคาที่ตกลงซื้อขายกัน

เป็นการซื้อขายที่ดินตามปกติในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

คุณอาจสนใจ

Related News