เลือกตั้งและการเมือง

'โรม' ขอทุกฝ่ายโหวตหนุนแก้ ม.272 หวังปิดสวิตช์ สว. เตือนอย่าใช้วิชามารทำองค์ประชุมล่ม

โดย panisa_p

3 ส.ค. 2566

33 views

พรรคก้าวไกล ยืนยันขอผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อปิดสวิตซ์ สว.ให้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อปลดล็อกการเลือกนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าหาก สส.และ สว.ให้ความร่วมมือจะใช้เวลาพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ จึงเรียกร้องให้ร่วมกันสนับสนุนให้ผ่านวาระแรกที่จะเข้าพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้ หลังมีรายงานว่าอาจจะมีการขัดขวางให้การประชุมล่มนายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล คาดว่าการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ในวันพรุ่งนี้ จะไม่ถูกขัดวาง แม้วาระการเลือกนายกรัฐมนตรี ถูกเลื่อนไปแล้ว พรรคก้าวไกล จึงคาดหวังว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี สามารถผ่านวาระหนึ่ง และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจนถึงวาระ 3 น่าจะจบภายใน 1 เดือน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในเดือนกันยายนนี้ เชื่อว่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการปลดล็อก การเลือกนายกรัฐมนตรี จึงเรียกร้องทั้ง สส. และ สว.ร่วมกันผลักดันการแก้ไขกฏหมายนี้ โดยเฉพาะพรรคที่เคยสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาแล้ว จะต้องแสดงเจตนารมณ์ให้ชัดเจนนายรังสิมันต์ โรม ยังเรียกร้องทุกฝ่ายหยุดขัดขวางการแก้ไขมาตรา 272 ตามที่มีรายงานข่าวว่าอาจมีความพยายามทำให้การประชุมล่ม โฆษกพรรคก้าวไกล ยังคาดหวัง 8 พรรคร่วมเดิม ร่วมกันยกมือผ่านกฏหมายนี้ รวมถึง สว. เพราะเป็นโอกาสที่จะปิดสวิตช์ตัวเองที่ดีที่สุด

คุณอาจสนใจ

Related News