เลือกตั้งและการเมือง

กกต.สาธิตวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ย้ำเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พ.ค. หาเสียงได้ แต่ห้ามขายแอลกอฮอล์

โดย parichat_p

3 พ.ค. 2566

177 views

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สาธิตวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในวันที่อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม และการเลือกตั้งล่วงตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคมนี้ พร้อมคำแนะนำในการลงคะแนนแบบบัตร 2 ใบ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการด้วย


การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม กกต.ได้จัดสถานที่หน่วยเลือกตั้งกลาง 447 สถานที่ จากจำนวนผู้ลงทะเบียนไว้ 2,216,950 คน ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มี 400 เขตเลือกตั้ง จากจำนวนผู้ลงทะเบียนไว้ 18,880 คน ซึ่งการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง


ขั้นตอนแรก สามารถตรวจสอบสถานที่ได้จากแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต ก่อนไปยังสถานที่เลือกตั้งกลาง นำบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ แสดงต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งกรณีที่ลืมบัตร สามาถดาวโหลดแอพลิเคชั่น ThaiD นำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ แต่ไม่ใช่การแคปภาพหน้าจอ


จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ลงชื่อรับบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้ง แบบ 2 ใบ บัตรสีม่วง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต บัตรสีเขียว สำหรับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเจ้าหน้าที่จะมอบซองจดหมาย ที่จะใช้ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง


จากนั้นเข้าไปยังคูหาเลือกตั้ง กากบาท ในบัตรทั้งสองใบ พับบัตรเลือกตั้ง ใส่ไปในซองจดหมาย แล้วปิดเทปกาว ซึ่งขั้นตอนนี้ห้ามถ่ายภาพหรือเซลฟี่เพราะผิดกฏหมายเลือกตั้ง


ก่อนจะนำบัตรเลือกตั้งมาหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะมีแค่หีบเดียว เพราะให้หน่อยเพียงจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงประธาน กกต.ประจำเขตจังหวัดและรหัสเขต ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง โดยที่ซองจะมีรูสองข้างเพื่อให้เห็นว่ามีบัตร 2 ใบ 2 สี อยู่จริง


เลขาธิการ กกต.ย้ำว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พฤษภาคม ไม่ได้มีข้อห้ามการหาเสียง แต่ขอให้ผู้สมัคร ระมัดระวังไม่ไปหาเสียงใกล้สถานที่เลือกตั้งกลาง แต่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 6 พฤษภาคม - 18.00 น.ของวันที่ 7 พฤษภาคม


สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม จะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น.หลังปิดหีบ รถขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย จะรับบัตรเลือกตั้งมาส่งที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ เพื่อกระจายส่งไปยังเขตเลือกตั้ง เพื่อใช้นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้


สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม ก็จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง และหย่อยบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะมีหีบบัตรเลือกตั้ง 2 หีบ สำหรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ โดย กกต.ได้อำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา จะมีบัตรเลือกตั้งแบบอักษรเบล ไว้สำหรับทาบกากบาทกับบัตรเลือกตั้งจริงทั้ง 2 ใบ รวมถึงให้ลงชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ


รวมถึงผู้พิการแบบแขนขาอ่อนแรง สามารถมีผู้ช่วยที่ต้องทำเรื่องขอกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ นอกจากนี้บริเวณหน่วยเลือกตั้ง กกต.ได้อำนวยความสะดวกมีแผ่นป้ายแสดงชื่อ ภาพผู้สมัคร และชื่อพรรค ส.ส.แบ่งเขต ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้จดจำหมายเลข ซึ่งจะติดไว้ในหน่วยเลือกตั้งด้วย เพราะในบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตสีม่วง จะมีเพียงหมายเลขเท่านั้น รวมถึงชื่อพรรคการเมืองที่จะใช้ลงคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตด้วย จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไม่ให้เป็นบัตรเสีย หรือเสียสิทธิ์เลือกตั้ง โดยผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ จะไม่สามาถใช้สิทธิในวันที่ 14 พฤษภาคมได้แล้ว สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 7 วันก่อนและหลังวันเลือกตั้ง

คุณอาจสนใจ

Related News