เลือกตั้งและการเมือง

กกต. ส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า 2.2 ล้านใบไปทั่วประเทศแล้ว มีการรักษาความปลอดภัยเข้มทุกขั้นตอน

โดย parichat_p

1 พ.ค. 2566

46 views

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย ปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ที่จะใช้ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ และเปิดจุดคัดแยกบัตรเลือกตั้งจากนอกราชอาณาจักรและนอกเขตเลือกตั้ง ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและการขนส่งที่จะส่งกลับไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศได้


ขบวนรถขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ชุดแรกไปยังจังหวัดภาคใต้ เช่น จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมใช้ในการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะทยอยส่งไปทั่วประเทศ


ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไปยัง 66 ประเทศ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังเจ้าบ้าน (ส.ส.1/6) จำนวน 18.49 ล้านครัวเรือน และกำลังจัดส่ง บัตรเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว กลับมายังศูนย์ประสานงาน เพื่อส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง และการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ และการจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง


สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. มีผู้ลงทะเบียนไว้ 2,235,830 คน เป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,216,951 คน และผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 18,879 คน สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 447 แห่ง และสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มีจำนวน (422 แห่ง) ซึ่งการลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะเหมือนกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่


14 พฤษภาคม 2566 เพียงแต่จะเพิ่มขั้นตอนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะต้องพับบัตรเลือกตั้งใส่ลงใน ซองใส่บัตรเลือกตั้งและปิดผนึกให้เรียบร้อย ก่อนหย่อนลงไปในบัตรเลือกตั้ง (ซองใส่บัตรเลือกตั้งจะมีการจ่าหน้าของระบุจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะถูกส่งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อนำไปนับคะแนนในวันเลือกตั้งต่อไป


นอกจากการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์คัดแยกบัตรแล้ว ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้อำนวยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัย ในการขนส่งบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า และหน่วยเลือกตั้งทั้ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ได้จัดให้มีตำรวจทางหลวงเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมถึงการจัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรถขนบัตรเลือกตั้งในแต่ละคัน โดยตำรวจตระเวนชายแดนจะนั่งประจำรถไปกับรถขนบัตรเลือกตั้งตลอดเส้นทางจนถึงจุดเขตเลือกตั้งหลักของแต่ละจังหวัด


จากนั้นชุดรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งของตำรวจภูธรภาค 1 - 9 ก็จะมาทำการรักษาความปลอดภัยต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนด ส่วนที่ศูนย์คัดแยกจะมีห้องมอนิเตอร์ติดตามการขนส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหมดแบบเรียลไทม์ด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News