เลือกตั้งและการเมือง

กกต.ไม่ถอย แจงแบ่งเขตเลือกตั้งกทม. ยึดตามหลักกม. ยันไม่แก้ไข

โดย panwilai_c

17 มี.ค. 2566

130 views

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ยึดหลักกฎหมาย เพราะไม่ต้องแบ่งตามจำนวนประชากร ไม่ได้แบ่งตามเขต จึงเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะไม่เป็นโมฆะนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง แถลงมติ กตต.แบ่งเขตการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ใน 4 รูปแบบ ที่ยืนยันว่า กกต.ได้ยึดหลักรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัด ในมาตรา 27 ระบุว่า ให้แบ่งเขตแต่ละต้องเขตติดต่อกัน มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันซึ่งปัญหาของ กทม. คือไม่สามารถกำหนดเขตเดียวเป็นเขตเลือกตั้งได้ เพราะค่าเฉลี่ยประชากร ใน 1 เขตเลือกตั้งต้องมี 1.6 แสนคน จึงต้องดำเนินการตามเขตราษฎร ที่ติดต่อกันเป็นชุมชนเดียวกัน ให้มีราษฎรใกล้เคียงกันมากที่สุด ให้ครบ 33 เขตนายปกรณ์ ยืนยันว่ากกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.โดยยึดหลักนี้อย่างเคร่งครัด เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 114 ให้สภาผู้แทนเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่ผู้แทนของจังหวัด ของเขต เพียงแค่แบ่งให้เลือกตั้งเท่านั้น จึงมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะไม่โมฆะ

คุณอาจสนใจ

Related News