การเมือง

จับตาพรุ่งนี้ จ่อถอนมติ ครม.ให้ต่างชาติซื้อที่ดิน หลังกระแสค้านแรง

โดย panwilai_c

7 พ.ย. 2565

174 views

กรณีที่รัฐบาล ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการเปิดช่องให้ชาวต่างชาติ ซื้อที่ดิน 1 ไร่ แลกกับเงินลงทุนอย่างน้อย 40 ล้านบาท หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ล่าสุด มีรายงานว่า รัฐบาลเตรียมถอนมตินี้ ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ย. 65)รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขอถอนเรื่อง "ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย" ออกจากมติ ครม. ซึ่งได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาตามรายงานมีการวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่จะขอยกเลิก คาดว่าน่าจะมาจากกรณีที่มีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายออกมาเเสดงจุดยืน คัดค้าน-ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้จำนวนมาก เกิดเป็นกระเเสต่อต้าน มีวาทกรรมที่ภาคประชาชนและฝ่ายการเมือง ใช้คำว่า"เป็นการขายชาติ"ตามรายงานยังระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงกลาโหม ก็มีความกังวลต่อเรื่องนี้มากเช่นกัน คาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้สำหรับหลักเกณฑ์ การครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนี้ จะต้องเข้ามาลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ระยะเวลาลงทุน 3 ปี สามารถซื้อที่ดินได้ 1 ไร่ ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา เเละกรุงเทพมหานครซึ่งต่างจากมติ ครม.ปี 2545 ขณะนั้นได้กำหนดหลักเกณฑ์ เช่น จะต้องเป็นกลุ่มกิจการการลงทุน และระยะลงทุน 5 ปี ต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาล บริษัทหลักทรัพย์ ทุนในกิจการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้นหากที่ประชุม ครม.มีมติเห็นด้วยว่าให้ถอนร่างกฎกระทรวงดังกล่าวออก จะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อออกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ไม่ต้องพิจารณาต่อ และให้ยกเลิกในทันที ขณะที่กฎกระทรวงเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี 2545 ยังคงอยู่

คุณอาจสนใจ