เลือกตั้งและการเมือง

ศาลรธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย ชี้ชะตาปมวาระ 8 ปีนายกฯ 30 ก.ย.นี้

โดย parichat_p

14 ก.ย. 2565

85 views

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติการไต่สวนคดี 8 ปี นายกรัฐมนตรี แล้วหลังรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว นัดแถลงด้วยวาจา และอ่านคำวินิจฉัย ในวันที่ 30 กันยายน นี้

การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาคดีที่ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรค 4 หรือไม่


ศาลรัฐธรรมนูญ มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง


ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ


ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่า การนัดฟังคำวินิจฉัยก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งทิ้งเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้ตุลาการแต่ละท่านทำคำวินิจฉัยส่วนตนเป็นลายลักษณ์อักษร และมาแถลงด้วยวาจา ฝ่ายค้าน จึงมีความมั่นใจกับหลักฐานทั้งหมด ว่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอต่อคำร้องว่านายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมานพ.ชลน่าน มองว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 30 กันยายน ไม่มีผลต่อการพิจารณายุบสภา แต่จะมีเหตุผลอื่นที่เป็นองค์ประกอบหลักมากกว่าในการยุบสภา เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคสำเร็จ การวางตัวบุคคลเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง และเสียงเรียกร้องของประชาชนให้ยุบสภาจะดังแค่ไหน ที่รัฐบาลต้องเอามาประกอบตัดสินใจเรื่องการยุบสภา

คุณอาจสนใจ

Related News