การเมือง

กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 19 และ ส.ก. อีก 3 คน

โดย pattraporn_a

11 เม.ย. 2565

81 views

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้สรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 3 คน ประกอบด้วย


นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 19 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ไฮไลท์บันเทิง


นายอดิเทพ จาวลาห์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต หมายเลข 10 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปี


นายพีรพล กนกวลัย ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หมายเลข 7 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด หนังสือพิมพ์ท่องธรรมชาติ


นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางนา หมายเลข 7 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คุณอาจสนใจ

Related News