สรุปข่าว

ประเด็นข่าวรอบวัน 21 มิ.ย.2565 - ผู้ทำแอปฯ 'ดารุมะ' เปิดระบบ ให้ผู้เสียหายเก็บหลักฐานแจ้งความ

โดย kodchaporn_j

21 มิ.ย. 2565

29 views

- ผู้ทำแอปฯ 'ดารุมะ' เปิดระบบ ให้ผู้เสียหายเก็บหลักฐานแจ้งความ

ผู้ผลิตและพัฒนาแอปพลิเคชัน ดารุมะ ซูชิ เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายคูปองบุฟเฟ่ต์ในราคา หัวละ 199 บาท ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.จากการตรวจสอบในระบบ พบมีการขายคูปองผ่านแอพพลิเคชั่นไปประมาณ 600,000 ใบ ซึ่งกว่า 400,000 ใบ ถูกใช้บริการแล้ว เหลืออีก 129,920 ใบ ที่ยังไม่ใช้บริการ คิดเป็นเงินประมาณ 27 ล้านบาท และมีคูปองที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกประมาณ 33,000 คน ซึ่งตอนนี้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้เปิดระบบให้ผู้เสียหายเข้าเก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการแจ้งความ ขอเงินคืน หรือ ยกเลิกการตัดบัตรเครดิต ขณะที่ สคบ. เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษ- 'โฮปเวลล์' ทวง คมนาคม-รฟท. คืนเงิน 27,000 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการบริษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย แถลงข่าวทวงถามความเป็นธรรม จากกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเคยเป็นคู่สัญญาสัมปทานโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับ ในกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่านับจากรัฐบาลไทยได้บอกเลิกสัญญาเมื่อปี 2541 และโฮปเวลล์ฯ ได้ร้องขอความเป็นธรรม ต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้การรถไฟฯ คืนเงินตอบแทน เงินลงทุน แก่โฮปเวลล์ รวมทั้งสิ้น 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจนถึงวันนี้ รวมแล้วประมาณ 27,000 ล้านบาท


ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม และ รฟท. แสดงท่าทีที่จะไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการอย่างชัดเจน โดยพยายามใช้กลไกทางกฎหมาย ประวิงการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการ พร้อมวอนสังคมอย่าใช้คำว่า "ค่าโง่" เพราะเงินดังกล่าว เป็นเงินที่โฮปเวลล์ลงทุนและสมควรได้คืน- คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรปี 65

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรวิชาการ และวิทยาการ ป้อนบุคลากรคุณภาพ ให้กับการแพทย์ยุคใหม่ เพื่อสร้างบุคลากร องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์ ตอบสนองกับความต้องการของประเทศชาติ และประชาชน ทั้งนี้ในปีการศึกษาล่าสุด ได้เปิดคณะฯ เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ในการเรียนรู้ ฝึกสอน และปฏิบัติงานจริง- กิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคเอกชนและองกรค์พัฒนาเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2565 หัวข้อ "สร้างสรรค์และแบ่งปันอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา" รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนโดยขณะนี้ได้มีจัดทำร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ

คุณอาจสนใจ

Related News