ต่างประเทศ

โซเชียลเสียงแตกหลังเพจดัง โพสต์รูปภาพเทียบ พระราชวังของไทยกับกัมพูชา

โดย onjira_n

3 พ.ค. 2566

2.9K views

โซเชียลไทยเทศ เสียงแตก หลังเพจ SouthEast Asian Gallery โพสต์รูป ภาพเปรียบเทียบความเหมือนพร้อมใช้คำว่า ฝาแฝด ระหว่าง พระราชวังพนมเปญของประเทศกัมพูชา กับพระบรมมหาราชวัง ของประเทศไทย โดยโซเชียลไทยได้เข้าไปอธิบายว่าต่างระหว่าง 2 ที่นี้  พร้อมกับไม่อยากให้นำไปเปรียบเทียบกันเพราะทั้ง 2 ที่มีลักษณะ เอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของตัวเอง

พระบรมมหาราชวังเป็นพระราชนิเวศน์แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ มูลเหตุแห่งการสร้างเกิดขึ้นเนื่องจาก ทรงเห็นว่ากรุงธนบุรี มีชัยภูมิไม่เหมาะสมเพราะมีลำน้ำผ่านกลางเมือง เรียกว่าเมืองอกแตก เมืองลักษณะนี้ข้าศึกสามารถรุกรานได้ง่าย สาเหตุอีกประการหนึ่งเนื่องจาก พระราชวังกรุงธนบุรี มีวัดขนาบ ๒ ด้าน คือวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ทำให้ไม่สามารถขยายพระราชวังให้ยิ่งใหญ่เหมือนพระราชวังเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้ในส่วนของ พระราชวังหลวงพนมเปญ ตั้งอยู่ในเมืองพนมเปญ อยู่บนถนน โซะเทียะรึต ทางตอนใต้ของ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสในปี 1866 เป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ นับที่ท่านเสด็จกลับคืนสู่ *กรุง* พนมเปญในปี 1992 ในวังนี้เปิดให้เข้าชมเช่นเขตที่ประทับ

คุณอาจสนใจ

Related News