ต่างประเทศ

สิงคโปร์ชื่นชมไทย บังคับใช้ PDPA สมที่เป็นผู้นำด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน

โดย kanyapak_w

6 มิ.ย. 2565

91 views

รัฐบาลสิงคโปร์ ชื่นชมไทยบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว สมเป็นผู้นำด้านดิจิทัลเเห่งอาเซียน พร้อมร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลกับไทยที่ประเทศสิงคโปร์ วันนี้ (6 มิ.ย.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม พร้อมด้วย นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ เข้าพบ นายกาน คิม ยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงนาม MOU Digital Economy partnership Agreement (DEPA) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเเละการลงทุน สิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเช้าเเละพบประพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการผลักดันกรอบความร่วมมือทางด้านการค้าดิจิทัล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี้1. ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น องค์ประกอบสาคัญ2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายด้าน e - Commerce ของไทย – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม4.การดำเนินการระบบคลาวด์ และการจัดตั้งบริการคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center andCloud Service: GDCC)5.แนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6.แนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์7.การลงทุน ณ Digital Valley และ IoT Institute ในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC)8.การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill / Literacy)จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ได้เดินทางไปพบนางโจเซฟิน เตียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงมหาดไทย ณ ที่ทำการกระทรวงมหาดไทย มีการหารือกันเกี่ยวกับ เรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ ได้ชื่นชมการทำงานของไทยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล โดยสิงคโปร์ ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว มาเเล้วหลายปี และพร้อมที่จะช่วยเหลือ ให้ข้อมูลกับไทย ภายหลังจากที่ทราบว่าประเทศไทยเพิ่งได้มีการนำพระราชบัญญัติดังกล่าว มาบังคับใช้ทั้งนี้นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลสิงคโปร์ ให้ความสนใจในเรื่องการลงทุนด้านดิจิทัลกับไทยเป็นอยากมากเเละอยากให้ไทยลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างกันเพื่อดึงดูดความสนใจนักลงทุนรุ่นใหม่ ให้หันมาลงทุนด้านดิจิทัลซึ่งสิงคโปร์มองว่าไทยมีศักยภาพด้านนี้ ในฐานะผู้นำด้านดิจิลทัลเเห่งอาเซียน จึงอยากให้ผลักดัน กรอบความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมกับเรื่องพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPAโดย นางโจเซฟิน เตียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงมหาดไทย ย้ำว่าเรื่องกฎหมายPDPA ของไทยเป็นเรื่องที่ดีมาก รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลเรื่องPDPAนายชัยวุฒิ กล่าวว่าจะนำเรื่องนี้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ เเละเป็นนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรี พยายามส่งเสริมเเละสนับสนุน จึงเรียกได้ว่าเรื่องดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากขณะนี้ไทยได้รับการยอมรับเเละถูกจับตามอง ในฐานะผู้นำด้านดิจิลทัลเเห่งอาเซียนคุณอาจสนใจ

Related News