ต่างประเทศ

ผลวิจัยอังกฤษ พบกลุ่มคนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ป่วยลองโควิดจากโอมิครอน

โดย onjira_n

11 พ.ค. 2565

118 views

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ผลวิจัยจากประเทศอังกฤษพบว่า กลุ่มที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม นั้น จะพบภาวะที่ป่วยเป็น “ลองโควิด”  จากสายพันธุ์โอมิครอนได้น้อยลงครึ่งต่อครึ่ง เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าการศึกษาดังกล่าวใช้การเปรียบเทียบระหว่างสายพันธุ์โอมิครอน (BA.1 และ BA.2) กับสายพันธุ์เดลต้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด ซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันแล้ว 2 เข็ม โดยสังเกตอาการป่วยหลังติดเชื้อนาน 4-8 สัปดาห์ พบว่า มีผู้แสดงอาการป่วยน้อยกว่ากลุ่มเดลต้าราว  50%
ข้อมูลยังบ่งชี้ว่า กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนรวม 3 เข็ม มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นลองโควิดไม่แตกต่างกันในการติดเชื้อครั้งแรกระหว่างทั้งสองสายพันธุ์  

อย่างไรก็ตาม สำนักงานข้อมูลเชิงสถิติอังกฤษ หรือโอเอ็นเอส ระบุว่า ได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยลองโควิดจากสายพันธุ์โอมิครอน BA.2 มากกว่า BA.1 ราว 22% ในกลุ่มฉีดครบ 3 เข็ม
โอเอ็นเอสถือว่าเกณฑ์การประเมินว่าเป็นโรคลองโควิดนั้น มาจากการสังเกตอาการป่วยเรื้อรังที่นานเกินกว่า 4 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยโรคอื่นๆโดยได้ อธิบายถึงอาการป่วยจากลองโควิด ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวันที่พบในระดับที่ต่างกัน เช่นภาวะอ่อนเพลีย  51%  หายใจไม่เต็มอิ่ม  33%  สูญเสียความสามารถในการได้กลิ่น 26%ไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อ 23%  


โดย กลุ่มที่พบป่วยเป็นลองโควิดมากที่สุด เป็นเพศหญิงอายุ 35-49 ปี กลุ่มอาชีพสาธารณสุข การศึกษา ผู้พิการ และผู้มีโรคประจำตัวคุณอาจสนใจ

Related News