ต่างประเทศ

บราซิลแล้งจัด ปลากว่า 15 ตันตายเกลื่อนทะเลสาบ

โดย onjira_n

8 ก.พ. 2565

88 views

คลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุม บวกกับฝนขาดช่วง ทำให้ ระดับน้ำในทะเลสาบแห่งนี้เหือดแห้ง จนเห็นสันดอนทราย ฝูงปลาที่อาศัยในทะเลสาบลอยตายเกลื่อน ซึ่งชาวประมงในพื้นที่ คาดการณ์ว่า จำนวนปลาในทะเลสาบที่ตายประมาณ 15 ถึง 20 ตัน นับเป็นปรากฎการณ์ฝูงปลาลอยตายหมู่ ครั้งล่าสุดของบราซิล อันเป็นผลมาจากภัยแล้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง ในรอบหลายสิบปีของประเทศ สภาพอากาศที่แล้งจัด ยังส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมอีกด้วย โดยจากการคาดการณ์ ระบุว่า ภัยแล้งต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูกในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรลดลงไปด้วย สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชน


ซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญกับราคาสินค้าที่แพงขึ้น จากภาวะเงินเฟ้อ -เมื่อเดือนที่แล้ว อุตสาหกรรมเนื้อในบราซิล เผยว่า ผู้บริโภคอาจต้องเผชิญราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ เนื่องจาก ผู้เลี้ยงวัว ต้องแบกภาระ ราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้ง ธัญพืช ที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น


Cr. reuters

คุณอาจสนใจ