ต่างประเทศ

‘กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน’ โปรดเกล้าฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร ‘สมเด็จฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

โดย thichaphat_d

22 ธ.ค. 2565

117 views

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2565 ณ วัดพังรี ชัมปา กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 70 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันมีบุคคลสำคัญของภูฏาน เข้าร่วม อาทิ องคมนตรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังภูฏาน และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพูสำหรับวัดพังรี ชัมปา เคยจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาแล้ว เมื่อปี 2559
คุณอาจสนใจ