ต่างประเทศ

ลาววิกฤต! ค่าเงินกีบอ่อน ขาดแคลนน้ำมัน

โดย thichaphat_d

10 พ.ค. 2565

1.5K views

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าน้ำมันใน สปป.ลาว เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน ทำให้มีการปิดปั๊มน้ำมันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำมันขาดตลาดใน สปป.ลาวนั้น คือ 1. การนำเข้าน้ำมันลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 2. เงินตราต่างประเทศแข็งค่า และเงินกีบอ่อนค่า ทำให้ขาดเงินดอลลาร์ เพื่อไปซื้อน้ำมันจากประเทศอื่น และ 3. ราคาน้ำมันนำเข้าได้รับผลกระทบอย่างสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนกีบ/ดอลลาร์ ที่ไม่เอื้ออำนวย

ทาง สปป.ลาว มีความต้องการน้ำมันประมาณ 120 ล้านลิตรต่อเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ปัจจุบัน มีผู้นำเข้าน้ำมันได้เพียง 20 ล้านลิตรต่อเดือน
สีสังคม โคดโยทา ประธานสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส สปป.ลาว กล่าวว่า ผู้นำเข้าน้ำมันพบความยุ่งยากในการซื้อน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ เพราะน้ำมันทั้งหมดซื้อมาจากต่างประเทศ ผู้นำเข้าต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันน้ำมันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะค่าเงินกีบตกต่ำ

สีสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนำเข้า ย่อมส่งผลให้ราคาขายหน้าปั๊มน้ำมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ พวกเรายังไม่รู้ว่าจะนำเข้าน้ำมันได้อีกวันใด ปั๊มน้ำมันบางแห่ง มีน้ำมันน้อยลง เพราะการนำเข้าน้อยคุณอาจสนใจ

Related News