ต่างประเทศ

วิกฤต! ประชากรเด็กญี่ปุ่น อายุต่ำกว่า 14 ปี ลดลงเป็นปีที่ 41 ติดต่อกัน

โดย kodchaporn_j

5 พ.ค. 2565

59 views

ในวันที่ 5 พ.ค. ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นวันเด็กแห่งชาติแต่เป็นที่น่าเศร้า เมื่อกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น ได้เปิดเผย ข้อมูล การประเมินจำนวนประชากรเด็กในญี่ปุ่น ถึงวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า จำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี ลดลงอยู่ที่ 14.46 ล้านคน ซึ่งถือเป็นการลดลงต่อเนื่อง 41 ปีติดต่อกันแล้ว โดยปีนี้ ลดลงจากปีก่อน 250,000 คนทั้งนี้ จำนวนประชากรเด็กของญี่ปุ่น เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 1982 โดยปีนี้ จำนวนเด็กคิดเป็นร้อยละ 11.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศจำนวนเด็กของช่วงอายุต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

- เด็กอายุ ระหว่าง 12 - 14 ปี อยู่ที่ 3.23 ล้านคน

- เด็กอายุ ระหว่าง 9 -11 ขวบ อยู่ที่ 3.13 ล้านคน

- เด็กอายุ ระหว่าง 6-8 ขวบ อยู่ที่ 3.01 ล้านคน

- เด็กอายุ ระหว่าง 3 – 5 ขวบ อยู่ที่ 2.78 ล้านคน

- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ อยู่ที่ 2.51 ล้านคน

คุณอาจสนใจ