คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2567

โดย nut_p

7 ก.ค. 2567

324 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2567


- สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถาน ตามพระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี นายแพทย์บัวจันทร์ สกุลณะมรรคา

- สมเด็จพระสังฆราช และ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ทรงเป็นประธาน พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช

- องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร ที่ถูกผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ภายในชุมชนตรอกโพธิ์ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง

- องคมนตรีเป็นประธานในพิธี "เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


แท็กที่เกี่ยวข้อง  คลิปเต็มรายการข่าวในพระราชสำนัก ,ข่าวในพระราชสำนัก ,คลิปเต็มข่าวในพระราชสำนัก ,กรมสมเด็จพระเทพฯ ,สมเด็จพระสังฆราช ,ไฟไหม้เยาวราช ,สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ,ข่าวในพระราชสำนัก ,ข่าวในพระราชสำนัก ,ข่าวในพระราชสำนัก ,ข่าวในพระราชสำนัก ,ข่าวในพระราชสำนัก7ก.ค.67 ,พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ,องคมนตรี

คุณอาจสนใจ