คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

โดย parichat_p

20 มิ.ย. 2567

144 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

-กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณาจารย์ เฝ้าฯ

-กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2566

-องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

-องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดกำแพงเพชร

-องคมนตรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิพระดาบส กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

-องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2567 และติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

-มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน แก่เกษตรกร และราษฎร ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดมหาสารคาม

-ปชช. ลงนามถวายสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2567

คุณอาจสนใจ