คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2567

โดย nut_p

9 มิ.ย. 2567

382 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2567- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ระย้าทิพย์ อินทรทูต

- สารคดีเนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นแบบอย่างของ พสกนิกรในทุกยุคสมัย ด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงาม และ มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร
คุณอาจสนใจ