คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

โดย parichat_p

14 พ.ค. 2567

203 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

-ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

-กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงหารือความร่วมมือกับบริษัทผลิตวัคซีนสัตว์ อันดับ 1 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

-องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2567

-มูลนิธิฯเพื่อนพึ่งภาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2567

คุณอาจสนใจ