คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

โดย parichat_p

21 ก.พ. 2567

139 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

-ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

-กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังม.นเรศวร ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

-เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"

-องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี

-พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีมอบบอร์ดเกม แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

-องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คุณอาจสนใจ