คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2566

โดย parichat_p

7 ธ.ค. 2566

298 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2566

-กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-ประธานองคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

-ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับรมว.ศธ. ในการนำนร. นศ. และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน

-องคมนตรี ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

-องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นวันที่สอง

-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และสงเคราะห์ด้านการศึกษา

-องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

-รพ.จุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ในพื้นที่จ.ราชบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

-โทรทัศน์รวมการณ์เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอนำเสนอสารคดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เจ้าหญิงของปวงประชา พัชรกิติยาภา ของแผ่นดิน

-สำนักพระราชวัง เชิญชวนปชช.ร่วมเจริญอริยมรรค "สัมมาทิฏฐิ" ระลึกถึงพระรัตนตรัย ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง ร.9  และ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

คุณอาจสนใจ