คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2566

โดย nut_p

1 ต.ค. 2566

111 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2566- ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และวันเอกราชของสาธารณรัฐไซปรัส

- พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก แทนพระองค์เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต

- สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย 130 ปี

- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ผ่านแอปพลิเคชัน สมาธิเสบียงบุญ

คุณอาจสนใจ