คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

โดย parichat_p

20 ก.ย. 2566

203 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

-ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล

-กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดยะลา

-กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพระราชทาน แก่นศ.แพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

-องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

-องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

-นายกฯ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ แนวทางหลักของไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ที่จัดขึ้นโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

-สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

คุณอาจสนใจ