คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 กันยายน 2566

โดย nut_p

17 ก.ย. 2566

420 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 กันยายน 2566


- ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมนาถชนนีพันปีหลวง

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ 'ยุวสิริธำรง'

- สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า

คุณอาจสนใจ