คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566

โดย parichat_p

17 ส.ค. 2566

255 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566

-ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

-กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

-ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากม.ราชภัฏจันทรเกษม และม.ราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564

-องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตอาจารย์ใหญ่ และผู้จัดการรร.จิตรลดาคนแรก

-ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการร่วมผลิตแพทย์ รองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

-องคมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส

-องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงาน ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

คุณอาจสนใจ