คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2566

โดย parichat_p

14 ส.ค. 2566

372 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2566

-กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 15

-ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกร นำความรู้ไปปรับใช้ในสภาพพื้นที่ของตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

คุณอาจสนใจ