คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2566

โดย parichat_p

3 ส.ค. 2566

117 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2566

-ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

-กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทสซอริ ครั้งที่ 29

-กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไป ในพิธีมหาพุทธาภิเษก "วัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)"

-กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จฯ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ทรงงานทางด้านสัตวแพทย์

-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

คุณอาจสนใจ